Close

_Formentera

>

FORMENTERA

ก๊อกน้ำผสมสำหรับอ่างล้างหน้า ร้อน- เย็น

  • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ดีไซด์คอก๊อกแบบเปิด
  • ท่อน้ำขนาด 1/2”,ไม่มีสะดือป๊อบอัพ
REF. 62331021BC
EAN. 8413509216124
เลือกสี: สีโครเมี่ยม + ขาว
สีโครเมี่ยม + ขาว

ลักษณะเฉพาะ

Technical details

  • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ดีไซด์คอก๊อกแบบเปิด
  • ท่อน้ำขนาด 1/2”,ไม่มีสะดือป๊อบอัพ, ระบบป้องกันตระกรันน้ำ
  • นวัตกรรมระบบป้องกันการกระเด็น และประหยัดน้ำในวาล์ว
  • ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยระบบประหยัดน้ำอย่างแท้จริง
รุ่น
  • Type of installation: ตั้งอิสระ
Indicate in which country or region you are to see specific content.