ITACA

ก๊อกน้ำผสมสำหรับอ่างล้างหน้า ร้อน- เย็น

  • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ขนาด L
  • DITTO ชุดสะดือป๊อบอัพ
REF. 673850210
เลือกสี: สีโครเมียม
สีโครเมียม

ลักษณะเฉพาะ

Technical details

  • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ขนาด L
  • DITTO ชุดสะดือป๊อบอัพ
  • ระบบป้องกันตระกรันน้ำ พร้อมจำกัดการไหลของน้ำที่ 51/นาที
  • ประหยัดน้ำได้มากถึง 60%
  • ท่อน้ำพร้อมสายถักขนาด 1/2”
Indicate in which country or region you are to see specific content.