Close

_Total

>

IZ 6320 WHITE

เตาระบบ induction 3 หัวตา ขนาด 60 ซม.

REF. 10210206
EAN. 8421152148556
เลือกสี: คริสตัลสีขาว
คริสตัลสีขาว
 • เตาระบบ induction 3 หัวตา ขนาด 60 ซม.
 • บริเวณประกอบอาหาร 4 ส่วน
 • กำลังไฟรวมสูงสุด 7,400 วัตต์
 • เตาระบบ induction 3 หัวตา ขนาด 60 ซม.
 • ควบคุมด้วยระบบสไลด์สัมผัส PRO
 • โปรแกรมตั้งเวลาการปรุงอาหาร (แยกการทำงานอิสระ ในแต่ละหัวเตา)
 • ฟังก์ชั่นรวมพลังงานทั้งหมดในหัวเตาเดียว
 • 4 โปรแกรมการปรุงอาหารพิเศษ: ต้มน้ำเดือดเร่งด่วน, เดือดกรุ่น, ละลาย, อุ่น
 • ฟังก์ชั่น หยุดการทำงานชั่วคราว-เริ่มต้นการทำงานโดย ไม่ต้องตั้งค่าการทำงานใหม่
 • ระบบเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาชนะ
 • ระบบตรวจจับภาชนะ
 • ฟังก์ชั่นการจัดการพลังงาน
 • ปิดเสียงเตือนการทำงาน
 • ระบบล็อกแผงควบคุมระบบสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
 • ไฟสัญลักษณ์เตือนเมื่อมีความร้อนอยู่บนหัวเตา
 • บริเวณประกอบอาหาร 3 ส่วน:
 • 1 หัวเตา induction ขนาด Ø 190/300 มม. กำลังไฟ 3,700 วัตต์
 • 1 หัวเตา induction ขนาด Ø 210 มม. กำลังไฟ 3,200 วัตต์
 • 1 หัวเตา induction ขนาด Ø 145 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
 • กำลังไฟรวมสูงสุด: 7,400 วัตต์

Interior measurements

 • ความจุฝากกาแฟขยะแบบบูรณาการ (ถ้วย): 0

General measures

 • ความสูงของผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร): 50
 • ความกว้างของผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร): 600
 • ความลึกของผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร): 510
 • น้ำหนักสุทธิ (กก.): 10,44
View technical drawing

Particular characterisitics

 • เดือด iquick : ใช่
 • ฟังก์ชั่นการจัดการพลังงาน : ใช่

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

 • ความถี่ (Hz): 50/60
 • อัตราการใช้พลังงาน (V): 220-240
 • ระยะเวลาในการเชื่อมต่อสายเคเบิล (ซม.): 110

Security system

 • การปิดกั้นความปลอดภัย : ใช่

Complete your ambient

America Europe Asia and Middle East Africa Oceania Worldwide
Indicate in which country or region you are to see specific content. X