Close

_Maestro

>

SPACE IRF 9430

เตาระบบ induction 4 หัวตา ขนาด 90 ซม.

REF. 10210185
EAN. 8421152149294
เลือกสี: แก้วสีดำ
แก้วสีดำ
 • เตาระบบ induction 4 หัวตา ขนาด 90 ซม.
 • ควบคุมด้วยระบบสไลด์สัมผัส
 • 1 หัวเตา FlexiZone ขนาด 280 x 385 มม.
 • บริเวณประกอบอาหาร 4 ส่วน: 2 หัวเตา Flex induction ขนาด 270 x 180 มม.=280×385 (2,500 วัตต์)
 • 1 หัวเตา induction ขนาด Ø 280 มม.(3,700 วัตต์), 1 หัวเตา induction ขนาด Ø 145 มม.(1,800 วัตต์),
 • กำลังไฟรวมสูงสุด: 7,400 วัตต์
 • เตาระบบ induction 4 หัวตา ขนาด 90 ซม.
 • ควบคุมด้วยระบบสไลด์สัมผัส
 • 1 หัวเตา FlexiZone ขนาด 280 x 385 มม.
 • โปรแกรมตั้งเวลาการปรุงอาหาร (แยกการทำงานอิสระในแต่ละหัวเตา)
 • ฟังก์ชั่นรวมพลังงานทั้งหมดในหัวเตาเดียว
 • ฟังก์ชั่นต้มน้ำเดือด iQuick (หัวเตา Ø 280 มม.)
 • ฟังก์ชั่นทำงานพร้อมกัน 2 หัวเตา รองรับภาชนะขนาดใหญ่
 • ฟังก์ชั่น หยุดการทำงานชั่วคราว-เริ่มต้นการทำงานโดยไม่ต้องตั้งค่าการทำงานใหม่
 • ระบบเพิ่มประสิทธิภพภาชนะ
 • ระบบตรวจจับภาชนะ
 • ฟังก์ชั่นการปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำ
 • ระบบล็อกแผงควบคุมระบบสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
 • ไฟสัญลักษณ์เตือนเมื่อมีความร้อนอยู่บนหัวเตา
 • บริเวณประกอบอาหาร 4 ส่วน: 2 หัวเตา Flex induction ขนาด 270 x 180 มม.=280×385 (2,500 วัตต์)
 • 1 หัวเตา induction ขนาด Ø 280 มม.(3,700 วัตต์), 1 หัวเตา induction ขนาด Ø 145 มม.(1,800 วัตต์),
 • กำลังไฟรวมสูงสุด: 7,400 วัตต์
 • กระจกเจียรขอบ

General measures

 • ความสูงของผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร): 50
 • ความกว้างของผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร): 900
 • ความลึกของผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร): 510
 • น้ำหนักสุทธิ (กก.): 14,3
View technical drawing

Particular characterisitics

 • เดือด iquick : ใช่
 • ฟังก์ชั่นต่ำชั่วคราว : ใช่

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

 • ความถี่ (Hz): 50/60
 • อัตราการใช้พลังงาน (V): 220-240
 • ระยะเวลาในการเชื่อมต่อสายเคเบิล (ซม.): 110
 • อำนาจสูงสุดที่ระบุ (w): 7400

Security system

 • การปิดกั้นความปลอดภัย : ใช่
America Europe Asia and Middle East Africa Oceania Worldwide
Indicate in which country or region you are to see specific content. X