_Easy

>

VE 2

เตาเซรามิค 2 หัวเตา ขนาด 30 ซม.

 • เตาเซรามิค ขนาด 30 ซม.
 • บริเวณประกอบอาหาร 2 ส่วน
 • กำลังไฟรวมสูงสุด 3000 วัตต์
REF. 40240208
เลือกสี: กระจกสีดำ
กระจกสีดำ

ลักษณะเฉพาะ

Technical details

 • เตาเซรามิค 2 หัวตา ขนาด 30 ซม.
 • ควบคุมด้วยระบบสัมผัส
 • พร้อมเสียงเตือนการทำงาน
 • โปรแกรมตั้งเวลาการปรุงอาหาร
 • บริเวณประกอบอาหาร 2 ส่วน:
 • 1 หัวเตา ขนาด Ø 210 มม.
 • 1 หัวเตา ขนาด Ø 180 มม.
 • ระบบล็อกแผงควบคุมระบบสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
 • ฟังก์ชั่น หยุดการทำงานชั่วคราว-เริ่มต้นการทำงานโดยไม่ต้องตั้งค่าการทำงานใหม่
 • ไฟสัญลักษณ์เตือนเมื่อมีความร้อนอยู่บนหัวเตา
 • กำลังไฟรวมสูงสุด: 3,000 วัตต์
ขนาดทั่วไป
 • Product height (mm): 50
 • Product width (mm): 300
 • Product depth (mm): 390
 • Net weight (Kg): 8,1
Indicate in which country or region you are to see specific content.