_Easy

>

IBS 64900 TCS

เตาระบบ induction 4 หัวตา ขนาด 60 ซม.

 • เตาเซรามิค ระบบ INDUCTION 4 หัวเตา ขนาด 60 ซม.
 • บริเวณประกอบอาหาร 4 ส่วน
 • กำลังไฟรวมสูงสุด 7,000 วัตต์
REF. 112520001
EAN. 8434778000788
เลือกสี: กระจกสีดำ
กระจกสีดำ

ลักษณะเฉพาะ

Technical details

 • เตาระบบ induction ขนาด 60 ซม.
 • ควบคุมด้วยระบบสไลด์สัมผัส
 • โปรแกรมตั้งเวลาการปรุงอาหาร
 • ฟังก์ชั่น หยุดการทำงานชั่วคราว-เริ่มต้นการทำงานโดยไม่ต้องตั้งค่าการทำงานใหม่
 • ระบบล็อกแผงควบคุมระบบสัมผัสเพื่อความปลอดภัย
 • บริเวณประกอบอาหาร 4 ส่วน:
 • 2 หัวเตา Induction ขนาด Ø 200 มม.,
 • 2 หัวเตา Induction ขนาด Ø 160 มม.,
 • ไฟแสดงเมื่อมีความร้อนอยู่บนผิวเตา
 • กำลังไฟรวมสูงสุด: 7,000 วัตต์
ขนาดทั่วไป
 • Net weight (Kg): 10,66
Indicate in which country or region you are to see specific content.