Close

_Total

>

OS 200

ก๊อกน้ำผสม ร้อน-เย็น สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับเครื่องกรองน้ำ

  • ก๊อกน้ำผสม ร้อน-เย็น
  • ระบบท่อน้ำแยกอิสระ ระหว่างน้ำดื่มผ่านเครื่องกรองน้ำ และน้ำใช้ปกติ
REF. 182000210
EAN. 8421152092125
เลือกสี: สีสแตนเลสสตีล
สีสแตนเลสสตีล

รายละเอียดทางเทคนิค

  • ก๊อกน้ำผสม ร้อน-เย็น
  • ระบบท่อน้ำแยกอิสระ ระหว่างน้ำดื่มผ่านเครื่องกรองน้ำ และน้ำใช้ปกติ
  • ระบบ เปิด-ปิด แบบก้านโยก
  • คันโยก ซ้าย ควบคุมเปิด-ปิดน้ำที่ผ่านจากเครื่องกรองน้ำ
  • คันโยก ขวา ควบคุมเปิด-ปิดน้ำใช้ปกติ
  • ก๊อกคอสูงโค้ง
  • ระบบป้องการตระกรันน้ำ
ขนาดทั่วไป
  • Net weight (Kg): 2
Indicate in which country or region you are to see specific content.