Нови енергийни етикети за битови уреди

От 1-ви март 20201 г. се променя енергийното етикиране на част от битовите електроуреди.

Това се отнася за следните категории: перални, перални със сушилни, съдомиялни, хладилници и фризери.
Новите енергийни етикети трябва да бъдат показани задължително както онлайн, така и във всички физически места за тяхната продажба.

Защо се налага промяна на енергийните етикети?

Устойчивост на околната среда
От все по-голямо значение

Потребителите имат все по-високи екологични изисквания и желаят все по-бързи функции.

Напреднали технологии
За все по-добри продукти

Технологиите напредват и се усъвършенстват непрекъснато. Ето защо се произвеждат както уреди с енергиен клас А+, така и модели с още по-висок клас. Поради тази причина енергийният етикет остарява и губи своята полезна роля.

По-прецизна информация
По отношение на техническите данни

Съществува нужда да се промени методологията за получаване на информацията, изобразена върху енергийния етикет.

Какво ще се промени през 2021 г.?

Най-важната промяна е премахването на класовете на ефективност A+, A++ y A+++. Въвежда се нова скала от A до G. Важно е да се подчертае, че се променя само буквата, което не означава увеличение в енергийната консумация на съответния уред. За да имате достъп до цялата необходима информация, се въвежда специален QR код, поставен върху енергийния етикет, водещ към база данни с всички технически параметри на продукта, които тази промяна засяга. Освен това ще имате достъп до същата информация и в интернет.
fechas cambio etiqueta

Запознайте се с новите етикети:

displaynone

fffff

Нов енергиен етикет за перални машини

Промените по отношение на етикета са в дизайна, съдържанието и информацията. Акцент се поставя с новата програма „Eco 40-60“, която е идеална за нормално замърсени памук, лен или смесени тъкани, ако според техните символи за поддръжка могат да се перат при 40°C или 60°C.

Етикетът предоставя следната информация:

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност**
 3. Среднопретеглена консумация за 100 цикъла в kWh (при програма „Eco 40-60“)**
 4. Максимален капацитет на зареждане за програма „Eco 40-60“
 5. Времетраене на програмата „Eco 40-60“, часове:минути
 6. Среднопретеглена консумация на вода в литри за 1 работен цикъл (при програмата „Eco 40-60“)**
 7. Клас на ефективност на центрофугиране**
 8. Емисии на шум по време на цикъла на центрофугиране, изразени в dB(A) при нулево ниво 1 PW и клас на емисии на шум

** Стойностите се отнасят за четвърт, половин или пълно зареждане.

Nueva etiqueta lavadoras

Нов енергиен етикет за перални със сушилни

Скалата от A до G се запазва. Етикетът се разделя на две колони. Лявата показва стойностите за пълен работен цикъл, тоест изпиране + изсушаване. Дясната показва стойностите само за изпиране.

Етикетът предоставя следната информация:

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност (при пълен цикъл изпиране и изсушаване)*
 3. Клас на енергийна ефективност (при цикъл изпиране)*
 4. Среднопретеглена консумация за 100 цикъла в kWh (при пълен цикъл изпиране и изсушаване)*
 5. Среднопретеглена консумация за 100 цикъла в kWh (при цикъл изпиране)*
 6. Максимален капацитет на зареждане (при пълен цикъл изпиране и изсушаване)
 7. Максимален капацитет на зареждане (при цикъл изпиране)
 8. Среднопретеглена консумация на вода в литри (при пълен цикъл изпиране и изсушаване)*
 9. Среднопретеглена консумация на вода в литри (при цикъл изпиране)*
 10. Времетраене на програмата (при пълен цикъл изпиране и изсушаване, часове:минути
 11. Времетраене на програмата „Eco 40-60“, часове:минути
 12. Клас на ефективност на центрофугиране*
 13. Емисии на шум по време на цикъла на центрофугиране, изразени в dB(A) при нулево ниво 1 PW и клас на емисии на шум

* Стойностите се отнасят за изпиране на четвърт, половин или пълно зареждане. При пране и сушене на половин или пълно зареждане.

nueva etiqueta lavadoras-secadoras

Нов енергиен етикет за съдомиялни

В новия етикет програмата Eco ще продължи да бъде водещият критерий. Променен е обаче методът на тестване за определяне на стойностите. Базата вече ще са 100 цикъла на измиване:

Етикетът предоставя следната информация:

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност
 3. Консумация на енергия при програмата „Eсо“ в kWh за 100 цикъла
 4. Капацитет в брой стандартни комплекти за програмата „Eсо“
 5. Консумация на вода при програмата „Eсо“ в литри за 1 цикъл
 6. Lреметраене на програмата „Eсо“ в часове:минути
 7. Излъчван въздушен шум, изразен в dB(A), спрямо 1 pW и клас на излъчвания въздушен шум

Nueva etiqueta lavavajillas

Нов енергиен етикет за хладилници и фризери

Въвежда се по-комплексна методология за определяне на стойностите. Взимат се предвид вида на уреда, принципа му на действие, температурата в помещението и броя на специфичните отделения за съхранение. Останалата част от данните остава непроменена..

Етикетът предоставя следната информация:

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност
 3. Разход на електроенергия в kWh за 1 година (измерен при новите стандартни условия)
 4. Общ обем на всички отделения за замразяване, изразен в литри (фризерна част)
 5. Общ обем на всички отделения за охлаждане, изразен в литри (хладилна част)
 6. Емисии на въздушен шум, изразени в dB(A), спрямо 1 pW и клас на излъчвания въздушен шум

Nueva etiqueta frigoríficos

Вижте етикетите, които остават непроменени

displaynone

fffff

Енергиен етикет за фурни

Енергийният етикет на фурните показва вътрешния обем и консумацията при два типа готвене:

- Готвене с горещ въздух
- Готвене с горно и долно нагряване

 

 1. Клас на енергийна ефективност
 2. Източник на енергия
 3. Вътрешен обем
 4. Енергийна консумация в kWh за един цикъл с естествена циркулация на въздуха (горно и долно загряване)
 5. Енергийна консумация в kWh за един цикъл с принудителна циркулация на въздуха (горещ въздух)

Etiqueta actual hornos

Енергиен етикет за абсорбатори

Енергийният етикет за абсорбаторите показва консумацията и нивата на ефективност при средно 60 минути ежедневна работа и включено осветление за 120 минути.

 1. Клас на енергийна ефективност (засмукване и осветление)
 2. Годишна консумация на електроенергия в kWh
 3. Клас на газодинамична ефективност (засмукване)
 4. Клас на ефективност на осветителната система (сила и разпределение)
 5. Ефективност на филтриране на мазнини
 6. Ниво на шум при избрана максимална степен, изразено в dB(A), спрямо 1 pW

Etiqueta antigua campanas

Енергиен етикет за сушилни машини

Енергийният етикет на сушилните показва информация за консумацията и ефективността на база 160 цикъла сушене при използване на стандартна програма за памук. Скалата на ефективност е от D до A+++, в посока от ниска към висока ефективност. Клас А+++ обозначава консумация с до 63% по-ниска в сравнение с тази при уредите с A клас. Клас А++ намалява консумация с до 51%, а А+ с до 35%, в сравнение с А.

 1. Клас на енергийна ефективност
 2. Среднопретеглена годишна консумация на енергия в kWh (въз основа на 160 цикъла на сушене при стандартната програма за памук)
 3. Ниво на шум при избрана максимална степен, изразено в dB(A), спрямо 1 pW
 4. Капацитет памучно пране за стандартната програма за памук при пълно зареждане
 5. Времетраене на стандартната програма за памук при пълно зареждане в минути
 6. Източник на енергия
 7. Клас на ефективността на изсушаване

Etiqueta actual secadoras

Indicate in which country or region you are to see specific content.