Đăng ký bảo hành

Bằng việc đăng ký trực tuyến chế độ bảo hành cho sản phẩm Teka mới của bạn, bạn sẽ có thể quản lý mọi sự cố hoặc yêu cầu một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Kiểm tra các điều khoản dịch vụ và bảo hành

    Người nộp đơn

    Thiết bị

    Indicate in which country or region you are to see specific content. X