Liên hệ

Cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc Khách Hàng theo số điện thoại 18007227 hoặc email teka.care@tekavietnam.com.

Xem F.A.Q.   |   Yêu cầu sửa chữa   |   Tìm kiếm Hỗ trợ kỹ thuật

 

    Indicate in which country or region you are to see specific content.