HERITAGE B oznamuje úspěšný odprodej Teka Group do skupiny Midea

07/06/2024
NovinkyInspirace

Madrid, 7. června 2024. Po uzavření a vyhodnocení výběrového řízení dosáhla společnost HERITAGE B dohody o prodeji Teka Group skupině Midea Group, jejímž výsledkem je možnost společnosti Teka posílit její konkurenční postavení a zároveň ochránit dědictví značky pyšnící se více než 100letou historií. Transakce nyní podléhá požadovaným souhlasům příslušných institucí (regulátorů trhu) a její finální uzavření se očekává v následujících měsících.

Teka Group se specializuje na design a výrobu kuchyňských spotřebičů a dřezů. Svou přítomností ve více než 120 zemích, týmem téměř 3 000 profesionálů a 10 výrobními závody rozmístěnými v Evropě, Asii a Americe vyrábí Teka každý rok přes 3 miliony produktů.

Tato transakce, která společnosti Teka umožní pokračovat v růstu a konsolidaci v takové míře, aby mohla úspěšně konkurovat v celosvětovém měřítku, zahrnuje všechny operace související se spotřebiči a dřezy a se třemi značkami skupiny: Teka – přední značka v komplexních kuchyňských řešeních, slavící v roce 2024 své 100. výročí od vzniku; Küppersbusch – značka špičkových domácích spotřebičů založená v roce 1875 v Porúří (Německo); a Intra – nadčasová designová značka skandinávského původu specializující se na řešení zařízení pro domácnosti.

Midea, založená v roce 1968, je kótovaná technologická skupina s více než 190 000 zaměstnanci po celém světě. Asijská skupina se sídlem v Foshan v provincii Guangdong (Čína) uzavřela rok 2023 s obratem 48 miliard EUR. Obchodní aktivity Midea zahrnují domácí spotřebiče, klimatizační produkty, služby a komponenty pro průmysl, robotiku a automatizaci.

Midea Group rozšíří schopnosti Teka Group v různých strategických a provozních oblastech, čímž posílí konkurenceschopnost skupiny na stále složitějším a dynamičtějším trhu. „S dosaženou dohodou jsme velmi spokojeni. Možnost být součástí Midea Group zajistí společnosti a jejím značkám slibnou budoucnost. Skupině to umožní zlepšit její kapacitu pro inovace, výrobu a synergickou mezinárodní expanzi. Hlavní strategický hodnotový směr Midea Group, „Humanizing Technology“, je navíc v souladu s přesvědčením společnosti Teka souvisejícím s technologickým rozvojem směrem k zákazníkům a potřebám životního prostředí,“ vysvětlil Mauro Correia, CEO Teka Group.

Teka Group uzavřela rok 2023 s hrubými tržbami ve výši cca 600 milionů EUR a adjusted EBITDA ve výši 7 %, což je mimořádně pozitivní a odolný zisk navzdory změnám trhu po Covidu a mimo jiné i problémům s dodavatelským řetězcem. Toto číslo ukazuje sílu společnosti a pevné vztahy se všemi zúčastněnými stranami po celém světě: zákazníky a klienty, distributory, dodavateli a finančními partnery.

HSBC vystupuje jako výhradní finanční poradce a Ashurst působí jako právní poradce společnosti Heritage B.

Teka Group

Teka Group je nadnárodní skupina založená v roce 1924 v Německu, v současnosti působí ve více než 100 zemích. Specializuje se na design a výrobu kuchyňských spotřebičů a nerezových dřezů. Do její produkce patří trouby, varné desky, digestoře a dřezy. Skupina si zachovává silný závazek k designu a neustálým inovacím, což jí umožnilo v posledních dvou letech získat v této oblasti 34 ocenění. Jejími hlavními značkami jsou Teka, Küppersbusch a Intra.

Midea Group

Midea Group, založená v roce 1968, je kótovaná technologická skupina s více než 190 000 zaměstnanci po celém světě se sídlem ve Foshanu (Čína). Obratu 48 miliard EUR v roce 2023 dosáhla díky obchodním aktivitám v oblasti domácích spotřebičů, klimatizačních produktů, služeb a komponentů pro průmysl, robotiku a automatizaci.


Madrid, June 7th, 2024. After the conclusion of a competitive sales process, HERITAGE B has reached an agreement to divest Teka Group to Midea Group. The transaction will enable Teka to enhance its competitive position, whilst safeguarding the legacy of a brand with over 100 years of history. The deal is subject to the required approvals by relevant regulators. The closing of the transaction is expected in the coming months.

Teka Group is specialized in the design and manufacture of household appliances and sinks. With presence in over 120 countries, a team of nearly 3,000 professionals and 10 factories in Europe, Asia, and America, Teka produces over 3 million products each year.

This transaction, which will enable Teka to continue driving its growth and consolidation to compete globally, includes all operations related to appliances and sinks and the group’s three brands: Teka, the leading brand in comprehensive kitchen solutions, celebrating its 100th anniversary in 2024; Küppersbusch, the high-end household appliance brand founded in 1875 in the Ruhr region (Germany); and Intra, the Scandinavian-origin timeless design brand specializing in home solutions.

Founded in 1968, Midea is a listed technology group with more than 190,000 employees worldwide. Headquartered in Foshan, Guangdong province (China), the Asian group closed 2023 with a turnover of 48 billion euros. Midea’s business activities include household appliances, air conditioning products, services and components for industry, robotics and automation.

Midea Group will increase Teka Group’s capabilities in different strategic and operational areas, enhancing the company’s competitiveness in an increasingly complex and dynamic market. “We are very satisfied with the agreement reached. Having the opportunity of being part of Midea Group will ensure a promising future for the company and its brands. It will allow the Group to improve its capacity for innovation, manufacturing, and synergetic international expansion. Most of all, the main strategic value purpose of Midea Group, “Humanizing Technology”, is aligned with Teka’s belief related to technology development towards the customer and environmental needs.”, explained Mauro Correia, CEO of Teka Group.

Teka Group closed 2023 with c.€600m of gross sales and an adjusted EBITDA margin of 7%, a particularly positive and resilient profit performance despite post-Covid market adjustments, and supply chain issues amongst others. This figure demonstrates the company’s strength and the solid relation with all stakeholders around the world: customers and clients, distributors, suppliers and finance partners.

HSBC is acting as exclusive financial advisor and Ashurst is acting as legal advisor to Heritage B.

About Teka Group

Teka Group is a multinational group founded in 1924 in Germany, currently present in more than 100 countries, specializing in the design and manufacture of household appliances and stainless-steel sinks. Among its kitchen products are ovens, cooktops, hoods and sinks. The group maintains a strong commitment to design and continuous innovation, which has allowed it to obtain 34 awards in this field in the last two years. Its main brands are Teka, Küppersbusch, and Intra.

About Midea Group

Founded in 1968, Midea Group is a listed technology group with more than 190,000 employees worldwide headquartered in Foshan (China). With a turnover of 48 billion euros in 2023, the group’s commercial activities include household appliances, air conditioning products, services and components for industry, robotics and automation.

Indicate in which country or region you are to see specific content.