Vaření jako terapie pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou

06/09/2018

Co vlastně ve skutečnosti víte o Alzheimerově chorobě? Toto onemocnění, které vede k problémům s pamětí a zasahuje intelektuální schopnosti jedinců, kteří chorobou trpí, je nejběžnější formou stařecké demence. Postižení lidé se potýkají nejen s typickou zapomnětlivostí (což je klasický příznak, který každý snadno rozpozná), ale také mají značné potíže s plánováním a zvládáním každodenních úkolů, trpí dezorientací a úbytkem chuti pouštět se do nějaké činnosti a mohou se potýkat také s dlouhodobými problémy ve vyjadřování. Je jasné, že při všech těchto obtížích se Alzheimerova choroba stává zdrojem utrpení jak pro pacienty (kteří zažívají stres a úzkost), ale také pro všechny v jejich okolí: příbuzné , přátele, pečovatele, spolupracovníky atd. Naštěstí je třeba zdůraznit, že věda učinila velký pokrok ve výzkumu, který pomůže Alzheimerovu chorobu zvládat. I když na konečné řešení si budeme muset ještě nějaký čas počkat, měli byste vědět, že existuje řada účinných terapií, které postiženým pomáhají. Dnes bychom chtěli vysvětlit skvělé přínosy, které má při zvládání Alzheimerovy choroby vaření.

Vaření jako účinná terapie při Alzheimerově chorobě

Ukázalo se, že vaření má řadu emocionálních a kognitivních přínosů pro osoby s touto chorobou. Můžeme se domnívat, že vaření (podobně jako řada dalších činností) může sloužit jako cvičení nebo návyk, který pomáhá pacientům s Alzheimerovou chorobu zažívat příjemné pocity. V tomto smyslu vaření funguje jako ohromně zajímavé cvičení, které pomáhá nemocným navrátit zájem, o který v důsledku choroby přišli, posílit smysl pro záměr a uvědomění.

Vaření se považuje za jednu instrumentálních všedních denních činností (IADL), které se s postupující chorobou vytrácejí. Vaření s osobami, které jsou postiženy Alzheimerovou chorobou, pomáhá těmto lidem udržet spojení s okolním světem. Navíc opakování této činnosti je pro nemocné mimořádně užitečné, pomáhá jim udržet si dřívější schopnosti a s nimi také nezávislost.

Pamatujte si, že účast nemocného na vaření zpomaluje rozvoj Alzheimerovy choroby, protože udržuje pacienta při činnosti, ve společnosti dalších lidí a vzbuzuje jeho zájem. Na druhou stranu jim to také pomáhá vyrovnat se se změnami, které s postupující chorobou přicházejí.

Hlavní přínosy vaření s osobami nemocnými Alzheimerovou chorobou

  • Pomáhá mezilidské interakci a schopnosti vybavit si příjemné vzpomínky z minulosti. – Navíc vaření buduje a upevňuje sociální pouto s příbuznými a pečovateli.

  • Snižuje pacientovu pasivitu, protože ho zapojuje do činnosti, která přináší uspokojení.

  • Pomáhá pěstovat pocity nadšení a radosti, což je nenahraditelné pro snížení podrážděnosti, úzkosti a stresu, což jsou pocity, které osoby s Alzheimerovou chorobou často zažívají.

  • Pomáhá udržovat sebeúctu, hrdost a nezávislost.

Takže je zřejmé, že nejdůležitější by nyní mělo být najít způsob, jak pomoci těmto osobám s kognitivním postižením, aby mohly i nadále vařit a vyhnuly se pokud možno potížím. A na tomto místě je zcela zásadní zapojení rodiny.

Vaření s Alzheimerem: zapojení rodiny je klíčové

Nesoustředěnost a zapomnětlivost, dva typické příznaky této choroby, mohou být významnou překážkou, která nedovolí pacientům s Alzheimerovou chorobou postupovat v kuchyni podle pokynů. Navíc pouhé zapnutí plynu nebo používání trouby v sobě nese reálné riziko popálení nebo požáru, proto je dohled během terapie velice důležitý. A přesně zde je role rodiny zcela klíčová.

Vaření může být i nadále příjemnou činnosti pro osobu s Alzheimerovou chorobou, když v kuchyni vytvoříte náležitě bezpečné prostředí:

  • Nenechávejte nemocné vykonávat nejnebezpečnější práce, ale svěřte jim jiné: vyprázdnění myčky, prostření stolu atd.
  • Vyhýbejte se zvlášť složitým receptům a mějte po ruce náhradní aktivity pro případ, že by se původní plán ukázal jako příliš náročný.
  • Dbejte na dobré osvětlení v kuchyni, aby se předcházelo stresu.
  • Některé osoby s Alzheimerovou chorobou jsou aktivnější a lépe fungují v určitou denní dobu. Myslete na to a na aktivity zvolte vhodný čas.


V krátkosti: vaším úkolem je fungovat jako podpora při všech činnostech v kuchyni a vytvářet co nejpříjemnější a nejbezpečnější prostředí. Měli byste si uvědomit, že při splnění těchto opatření bude vaření pro osobu s Alzheimerovou chorobou užitečný nástroj, který pomáhá vyrovnat se s chorobou. Vaření se ukázalo jako účinná terapie a spolehlivost sporáků Teka

 vám v tomto hodně pomůže. Už jste je vyzkoušeli?

Indicate in which country or region you are to see specific content. X