Νεροχύτες

Φίλτρα

Ενεργειακή Ετικέτα

Κλείσιμο

Τρόπος ζωής

Κλείσιμο

Χρώμα

Κλείσιμο

Πλάτος

Κλείσιμο

Ποδιά

Κλείσιμο

Αριθμός γουρνών

Κλείσιμο

Κατάσταση

Κλείσιμο

Υλικό

Κλείσιμο

Edition

Κλείσιμο
Άρθρα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
STAGE 45 1C 1E
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Για Eπίπεδη ή Top τοποθέτηση με 1 γούρνα
Για Eπίπεδη ή Top τοποθέτηση με 1 γούρνα
Για Eπίπεδη ή Top τοποθέτηση με 1 γούρνα
Για Eπίπεδη ή Top τοποθέτηση με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 2 γούρνες 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 μικρή ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά αριστερά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά δεξιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά αριστερά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά δεξιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά δεξιά
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 2 γούρνες 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 2 γούρνες 1 ποδιά δεξιά
Ένθετος, inox με 2 γούρνες και 1 βοηθητική μικρή γούρνα
Ένθετος, inox γωνιακός με 2 γούρνες 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 2 γούρνες 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα, 1 βοηθητική μικρή γούρνα και 1...
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, inox με 2 γούρνες 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 2 γούρνες 1 ποδιά
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Ένθετος, inox με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, inox με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, inox με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, inox με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, inox με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, inox με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, inox με 2 γούρνες
Υποκαθήμενος, inox με 2 γούρνες
Υποκαθήμενος, inox με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες & 1 ποδιά
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Υποκαθήμενος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 1 γούρνα
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες
Ένθετος, συνθετικός γρανίτης με 2 γούρνες

Teka Νεροχύτες, καλύτερος σχεδιασμός και λειτουργικότητα

Οι νεροχύτες μας κατασκευάζονται με την ίδια φροντίδα που ο σεφ προετοιμάζει την καλύτερη συνταγή σας, αναζητώντας τα καλύτερα συστατικά. Ο καλύτερος χάλυβας, μαζί με τον καλύτερο σχεδιασμό και λειτουργικότητα, κάνουν τους νεροχύτες από ανοξείδωτο χάλυβα να γίνουν σιωπηλοί πρωταγωνιστές της κουζίνας σας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα μοντέλων κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και απολαύστε την 75ετή εγγύηση.

Νεροχύτες από Γρανίτη

Οι νέοι νεροχύτες της Teka από γρανίτη πιο ανθεκτικοί από ποτέ. Ανακαλύψτε την νέα μεγάλη γκάμα της Teka.

Κρυστάλλινοι νεροχύτες

Εξελιγμένα και καινοτόμα σχέδια που προσφέρουν πολλαπλούς συνδυασμούς. Η άνεση και η τεχνολογία συγχωνεύθηκαν σε μία κρυστάλλινη επιφάνεια Teka. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νεροχύτης με το ενσωματωμένο επαγωγικό πλατώ εστιών Compact Lux.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Έχετε φτάσει στο όριο των προϊόντων για σύγκριση.
Indicate in which country or region you are to see specific content. X